Cyber Security

Cyber ​​security voor bedrijven

Wanneer het ondenkbare gebeurt en uw bedrijf wordt geconfronteerd met een cyberaanval of datalek is financieel verlies en/of reputatie schade vaak onvermijdelijk. Helaas komen de meeste organisaties veel te laat achter het cyber incident waardoor de gevolgen vaak nog groter zijn.

Boete bij datalek

Sinds mei 2018 is Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing, deze legt fikse boetes op bij het schenden van privacybescherming en –veiligheid. In het Engels is dit de General Data Protection Regulation (GDPR).

Door deze Europese wetgeving verandert de manier waarop bedrijven persoonsgegevens verzamelen, beheren en gebruiken. Bedrijven die niet aan de richtlijnen voldoen, kunnen een maximale boete van twintig miljoen euro of vier procent van de jaarlijkse, wereldwijde omzet opgelegd krijgen.

Bent u klaar voor de nieuwe privacy wetgeving?

Uit het onderzoek van ESET blijkt dat achttien procent procent van de Nederlandse ondernemingen niet weet dat de wet in aantocht is. Daarnaast heeft 61 procent wel van AVG/GDPR gehoord, maar kan de impact ervan op hun organisatie niet inschatten.

Preventie

Maar wat is beter dan het oplossen van een probleem? Preventie!

Cyber Proof helpt u om uw gegevens te beschermen tegen hackers, concurrenten en datalekken, om zo alle vormen van cybercriminaliteit te voorkomen.

Cyber Proof biedt diverse diensten zoals pentesting, vulnerability scans, monitoring en security audits. Op deze manier simuleren gecertificeerde ethisch hackers een kwaadaardige aanval, gezien vanuit intern of extern perspectief, op uw computersysteem, netwerk, applicatie of website.

Het is onze missie om ervoor te zorgen dat uw systemen, netwerken en applicaties veilig zijn tegen kwaadaardige cyber aanvallen.

Neem voor meer informatie of vrijblijvend gesprek contact op via 085 – 016 09 61 of via info@cyber-proof.com

Onze diensten:

 • Pentesting
 • Vulnerability scans
 • Security audits
 • Begeleiding AVG
 • Security monitoring
 • Onderzoek datalek/incident
 • ISO27001 of NEN75xx
 • Code review
 • Veiligheidsplan
 • Cyber Security Awareness training
 • Gastspreker
 • Onderzoek
 • Cyber security awareness training
 • Pentest website
 • Pentest netwerk
 • Pentest applicatie

Hulp nodig?